Valokuvatorstain tämänviikkoisessa inspiraatiotekstissä puhutaan satamasta.

Harbor