Opiskelu alkoi ja sain kirjallisuuslistan eteeni. Joudunkin nyt kysymään, josko tovereilla olisi jotain seuraavista teoksista lainata (maksan tietysti postikulut mennentullen):

Ahtiainen, Pekka, et al. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 5. Helsinki 1990.

Breisach, Ernst, Historiography: Ancient, Medieval, Modern. 2nd edition. Chicago 1994.

Brunner, Karl, Einführung in den Umgang mit der Geschichte. Dritte Auflage. Wien 1991.

Burke, Peter (ed.), New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 1993.

Carr, Edward Hallett, What is history? London 1961.

Fukuyama, Francis, Historian loppu ja viimeinen ihminen. Porvoo 1992.

Goertz, Hans-Jürgen, Umgang mit der Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie. Reinbek b. Hamburg 1995.

Historiantutkimuksen perusteet. Toim. Pekka Suvanto, Päivi Setälä ja Sinikka Sahi. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 8. Helsinki 1980.

Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa & Ville Vuolanto. Tampere 2001.

Kalela, Jorma, Historian tutkimusprosessi. Metodinen opas oman ajan historiaa tutkiville. Helsinki 1972.

Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia. Helsinki 2000.

Lappalainen, Jussi T., Haluatko historiankirjoittajaksi. Helsinki 2002.

Lähteenmäki, Maria – Teerijoki, Ilkka (toim.), Historianopiskelijan abc-kiria. Opas tutkielman kirjoittamiseen. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 14. Helsinki 1999.

Renvall, Pentti, Nykyajan historiantutkimus. Porvoo ja Helsinki 1965.

Sellin, Volker, Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen 1995.

Setälä, Päivi – Suvanto, Pekka – Viikari, Matti (toim.), Historiankirjoituksen historia. Helsinki 1983.

Noita saksankielisiä teoksia en tosin edes kuvittele lukevani - viimeksi, kun koetin kirjoittaa tai puhua saksaa, tuli hollannin ja ruotsin sekamuotoa, eikä saksani ole koskaan ollut sellaista tasoa, että olisin voinut lukea jotain Ralf Königin sarjakuvia vaikeampaa. Ja niitäkin sanakirjan kanssa. Vaikkakaan kaikkia Königin käyttämiä sanoja ei sanakirjoista löydykään..